پرسش خود را بپرسید

ریشه هندو اروپایی

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٥٠

 کدام زبان های ایرانی ریشه هندو اروپایی دارند؟

٠ %

ترکی، عربی

١٠٠ %

فارسی، کردی

٩ پاسخ
٠ %

ارمنی، عربی

٠ %

ترکی، بلوچی

٦٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٢٥٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٢٣
تاریخ
٦ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣,١١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١,٥٠٠
برنزی
٣١٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٧,٢٩٧
طلایی
١
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٧٥
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠,٤٩٨
طلایی
٩
نقره‌ای
٣٤٩
برنزی
١٨١
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٧٠٦
طلایی
١
نقره‌ای
٦
برنزی
٢٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢١,٠٦٠
طلایی
١١
نقره‌ای
١٣٩
برنزی
٢٣٥
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما