پرسش خود را بپرسید

در مورد سمت ها و مکان ها

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٣٧
معنی left چیست؟ 
٠ %

به راست

٠ %

به بالا

١٠٠ %

به چپ

٧ پاسخ
٠ %

به پایین

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

گزینه سوم درست است

٦٣,٩٢٩
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٣
برنزی
٥٦٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢١٧,٨١٩
طلایی
٧٠
نقره‌ای
٩٢٨
برنزی
٩٧٦
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢١,٠٦٠
طلایی
١١
نقره‌ای
١٣٩
برنزی
٢٣٥
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

گزینه سوم درسته 

Example : If you want to go to Koorush Market , at first turn left and then go straight ahead

اگر میخوای به فروشگاه کوروش بری ، اول بپیچ به چپ و بعد مستقیم برو

٣٦,٧١١
طلایی
٨
نقره‌ای
٩٩
برنزی
٢٢٩
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما