پرسش خود را بپرسید

اصطلاح "act properly"

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٧٩

ترجمه اصطلاح 

"act properly"

١,٢٨٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

مبادی آداب بودن، سنجیده رفتار کردن

٩١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٤ ماه پیش

درست عمل کردن

اگر امری باشد:درست عمل کن

٤,٧١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١,٥٠٢
برنزی
٣٢١
تاریخ
٤ ماه پیش

درست عمل کردن به معنای رفتار کردن مطابق با هنجارهای پذیرفته شده یک جامعه یا گروه یا انجام کاری برای هدفی خاص به شیوه ای صحیح و رضایت بخش است.


Politicians would do well to reflect on that sentiment and to ensure they act properly in the interests of the electorate.

His failure to act properly on those findings put him in the firing line yesterday and raised serious questions about his integrity.

٢٧٩,٦٥٥
طلایی
١٨٠
نقره‌ای
٣,٣٦٧
برنزی
١,٩٣٢
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما