پرسش خود را بپرسید

سرعت خوردگی فلزات

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٥٢

فلزاتی که در اثر رکود روی آن ها ورقه اکسید تشکیل شده است، سرعت خوردگی آنها تحت تاثیر چه چیزی کاهش می یابد؟ 

٠ %

۱-هیدروژن

٠ %

۲-کلر

٠ %

۳-اکسیژن

١٠٠ %

۴-یون همان فلز

١ پاسخ

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما