پرسش خود را بپرسید

آلومینیوم فلزی است:

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٠١

آلومینیوم فلزی است:

٧٧ %

که در مقابل هوا به راحتی اکسیده میشود.

٧ پاسخ
٠ %

الکتریسته و گرما را هدایت نمیکند.

١١ %

جزو فلزات آهنی است.

١ پاسخ
١١ %

جزو فلزات رنگین است.

١ پاسخ
٨٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٣

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

درود. گزینه ۱ درسته. آلومینیوم، فلزی با نماد Al، سیزدهمین عنصر جدول تناوبی هست که در ستون ۱۳ قرار دارد. این فلز، در اثر واکنش با اکسیژن، ماده ای بنام آلومینیوم اکسید ( بوکسیت ) با فرمول شیمیایی Al2O3 تولید میکند.

٥٩٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١٢
برنزی
٦
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣,٢١٣
طلایی
١
نقره‌ای
٥٠
برنزی
١٨
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٥٥١
طلایی
١
نقره‌ای
٢
برنزی
٣١
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢١٧,٨١٩
طلایی
٧٠
نقره‌ای
٩٢٨
برنزی
٩٧٦
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما