پرسش خود را بپرسید

سوال در باره چک صیادی

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٣٥

آیا چک های صیادی ثبت نشده قابل وصول اند ؟

١,٠٨٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٥

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

خیر قابل وصول نبوده وحتی دز صورت تغییر گیرنده چک  باید از نو مجددا ثبت شوند

٣,٢٩٤
طلایی
١
نقره‌ای
٥٠
برنزی
١٨
تاریخ
٢ ماه پیش

سلام به عنوان سندی بر بدهکاری فرد به شما قابل پیگیری و شکایت است ولی نمیتوان وصول کرد یا برگشت زد

تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما