پرسش خود را بپرسید

"طلا که پاکه چه منتش به خاکه "

تاریخ
١ هفته پیش
بازدید
١٠٦

مفهوم 

"طلا که پاکه چه منتش به خاکه "

چیه ؟

٦٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٤

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

با ارزش نیازی به اثبات خود نزد بی ارزش را ندارد

تاریخ
٩ ساعت پیش

ضرب المثل برای کسی که انقدر اعتبار و ارزش داره  که نیازی به تایید افراد بی اعتبار و بی ارزش ندارد. 

تاریخ
١ هفته پیش

معنی ضرب المثل -> طلا که پاکه، چه منتش به خاکه
شخص پاک و درست کاری برای اثبات بی گناهی خود، به رفع و رجوع و شاهد و واسطه نیاز ندارد.

٥٥٥,١٧٧
طلایی
١٦٣
نقره‌ای
١٤,٤٦٣
برنزی
٧,٧٣٥
تاریخ
١ هفته پیش

پاسخ شما