پرسش خود را بپرسید

ترجمه‌ی جمله‌ی eremy stretched out and grabbed...

تاریخ
١ هفته پیش
بازدید
١١١

eremy stretched out and grabbed a piece of wood.

٢٨١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٣

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Streach out  یعنی خود را به سمت چیزی دراز کردن یا دست را به سمت چیزی دراز کردن برای گرفتن یا برداشتن آن

١٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥
تاریخ
١ هفته پیش

Eremy بدنشو کشید و یک تکه چوب برداشت. (یعنی  برای رسیدن به تکه چوب باید بدنشو کِش می‌داد)

٣,٢٨١
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٢
برنزی
١٢
تاریخ
١ هفته پیش

پاسخ شما