پرسش خود را بپرسید

ترجمه‌ی case در عبارت زیر

تاریخ
١ هفته پیش
بازدید
٣٨

Unfortunately, that is not often the case in large cities.

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

متأسفانه ( شوربختانه ) در شهرهای بزرگ اغلب چنین ( وضعیت یا قضیه یا موضوع این گونه ) نیست.

٧٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٥
تاریخ
١ هفته پیش

مسئله موضوع بحث مورد

تاریخ
١ هفته پیش

یعنی موضوع اصلی، موضوع مورد بحث،...

٣,٢٨١
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٢
برنزی
١٢
تاریخ
١ هفته پیش

موضوع یا مورد  قابل توجه

٢٣٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨
تاریخ
١ هفته پیش

پاسخ شما