پرسش خود را بپرسید

در جمله‌ی زیر چرا his استفاده شده نمیشد him بیاد؟

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٢٥

The golden- brown eyes looked into his

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

چون اینجا صفت ملکی انعکاسی هست. معنی‌ش هم می‌شه (مال اون مذکر)

Mine yours his hers its ours theirs

تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما