پرسش خود را بپرسید

بعد از " reproduction" در جمله کدوم گزینه میاد ؟

تاریخ
١ هفته پیش
بازدید
٣١

 Through reproduction ………….. the properties of a species.

٠ %

successive generations that carry on

٠ %

that successive generations carry on

١٠٠ %

successive generations carry on

١ پاسخ
٠ %

carry on successive generations

٢٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

 Through reproduction …
successive generations carry on….. the properties of a species.

٢٠,١١٩
طلایی
٦
نقره‌ای
٤٣٧
برنزی
١٨٩
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

جواب گزینه سوم میشه. ترجمه: به واسطۀ تولید مثل، نسل های پیاپی ویژگی های گونه را منتقل می کنند.

تاریخ
١ هفته پیش

پاسخ شما