پرسش خود را بپرسید

مسئله فیزیک فصل نیرو

تاریخ
١ هفته پیش
بازدید
١٨

 یک جسم که جرم آن 10 کیلوگرم است روی صفحه افقی قرار دارد. اگر نیرویی به مقدار 50 نیوتن به سمت راست بر روی جسم اعمال شود و ضریب اصطکاک بین جسم و صفحه 0.3 باشد، میزان شتاب جسم چقدر است؟

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

برای محاسبه شتاب جسم، ابتدا باید نیروی خالصی که بر آن اعمال می‌شود را محاسبه کنیم.

نیروی خالص:

نیروی خالص برابر با مجموع تمام نیروهای اعمال شده بر جسم است. در این مثال، دو نیرو بر جسم اعمال می‌شود:

  • نیروی محرک: 50 نیوتن به سمت راست
  • نیروی اصطکاک: 0.3 * 10 * 9.81 نیوتن به سمت چپ (ضریب اصطکاک * جرم * شتاب جاذبه)
محاسبه نیروی اصطکاک:

نیروی اصطکاک همیشه در خلاف جهت حرکت جسم اعمال می‌شود. در این مثال، جسم به سمت راست حرکت می‌کند، بنابراین نیروی اصطکاک به سمت چپ خواهد بود.

محاسبه شتاب:

با توجه به قانون دوم نیوتن، شتاب جسم برابر با نیروی خالص تقسیم بر جرم جسم است.

شتاب = نیروی خالص / جرمشتاب = (50 - 0.3 * 10 * 9.81) / 10شتاب = 3.67 متر بر ثانیه مربعنتیجه:

شتاب جسم 3.67 متر بر ثانیه مربع به سمت راست است.

٢٩,١٥٥
طلایی
٤٠
نقره‌ای
٢٦٠
برنزی
١٤٠
تاریخ
١ هفته پیش

پاسخ شما