پرسش خود را بپرسید

مفهوم کنایی ضرب المثل و معادل ضرب المثل

تاریخ
١ هفته پیش
بازدید
١٩

مفهوم کنایی ضرب المثل 

 «افتادگی آموز اگر طالب فیضی * هرگز نخورد آب زمینی که بلند است»

٥١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٢
پاسخی برای این پرسش ثبت نشده.

پاسخ شما