پرسش خود را بپرسید

معنی a low white house در جمله‌ی زیر

تاریخ
١ هفته پیش
بازدید
١٧

It was a low white house, with a Victorian veranda.

٢٩٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٠

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

یک خانه سفید کم ارتفاع با ایوان ویکتوریایی بود.

٢,٩٤٧
طلایی
١
نقره‌ای
٧٠
برنزی
٥٣
تاریخ
١ هفته پیش
عکس پرسش

پاسخ شما