پرسش خود را بپرسید

تفاوت many و very

تاریخ
١ هفته پیش
بازدید
٢٤

فرق meny با very در چیست؟

آیا در قابل شمارش و غیر قابل شمارش بودن است ؟

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Many : فقط مقادیر بسیار

Much : اندازه یا مقادیر  بسیار

Very : فقط اندازه‌های بسیار

منظورم از مقادیر چیزای قابل شمارش هست و از اندازه چیزهای غیرقابل شمارش و پیوسته و ... هست.

تاریخ
١ هفته پیش

واژه Many به تعداد یا مقدار زیادی از چیزی اشاره می‌کند و برای توصیف کمیت اشیاء به کار می‌رود. مثلاً: «There were many people at the party». یعنی خیلی افراد به مهمانی آمده بوند. اما واژه Very برای تأکید بر درجه یا شدت چیزی استفاده می‌شود. مثلاً «I have a very good feeling about it.» یا «The situation seems very grave.»

تاریخ
١ هفته پیش

پاسخ شما