پرسش خود را بپرسید

ترجمه‌ی go from در جمله‌ی زیر

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٤٤

I went from deciding to full blown planning very quickly

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

از شرائط یا حالتی به شرائط یا حالت دیگر رسیدن (یا رفتن).

I went from deciding to full blown planning very quickly.

من خیلی سریع از تصمیم گیری به برنامه ریزی کامل رسیدم.

٣,٧٠٥
طلایی
١
نقره‌ای
٩١
برنزی
٦٥
تاریخ
٣ هفته پیش
عکس پرسش

از ... به ... رسیدن

جای خالی بعد از (از...) رو هم در فارسی باید با توجه به فعل بعدی استفاده شده در جمله پیدا کنی.

من بسرعت از تصمیم‌گیری به برنامه‌ریزی خیلی کامل رسیدم.

تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما