پرسش خود را بپرسید

هر چیزی است که جایگزین چیزی دیگری میشود

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٩٨

هر چیزی است که جایگزین چیزی دیگری میشود و .....................به یک مفهوم یا بیان علمی اشاره دارد .

١٠٠ %

واژه نماد

٤ پاسخ
٠ %

نماد گزاره

٠ %

نماد واژه

٠ %

گزاره نماد

١,٥٦٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨٧

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٥٦٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨٧
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٥,٥٧٣
طلایی
٢٠
نقره‌ای
٣٢٠
برنزی
١٥٦
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٠,٢٧٠
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢١
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤,٨٤٢
طلایی
٤
نقره‌ای
١٢٢
برنزی
٦٣
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما