پرسش خود را بپرسید

به انگلیسی چطور بگم؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٣٥

دفترتو بذار تو کیفت!

٢١,٤٦١
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٢٣٦

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Put your notebook in your bag

٣٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٦
تاریخ
٣ ماه پیش

Put your notebook inside/in your bag

٢,٦١١
طلایی
١
نقره‌ای
٧
برنزی
٣٢
تاریخ
٣ ماه پیش

از  زبان اشاره کمک بگیر

٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ ماه پیش

آقای بامزه. مث اینکه شما زبان فاسی بلد نیستین. پرسیدم به انگلیسی چی میشه!

-
٣ ماه پیش

 Please put your notebook in your bag or bagpak 

تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما