پرسش خود را بپرسید

تلفظ کلمه fan چجوریه؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٦٣

فنس  درسته یا فنز در تلفظ کلمه fans

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

TL;DR:

/fænz/ تلفظ صحیح هست .

توضیحات بیشتر:

حروف بیصدا (consonant)  در نوع دارند voiced (واکدار)و voiceless  (بی واک). واکدار ها دارای نوعی ارتعاش هستند در حالی که بی واک ها خیر. مثلا دو صدای /t/ , /d/  رو در نظر بگیرید. تنها فرقشون در تلفظ اینکه صدای  /d/ دارای ارتعاش هست و /t/ خیر. (برای بررسی وجود ارتعاش هنگام تلفظ اون حرف، دست خودتونو روی گلو خودتون بگیرید و ارتعاش رو حس کنید. )

در انگلیسی برای تلفظ ساده تر و روان تر اگر دو حرف بی صدا قراره پشت سر هم بیان باید  هر دو یا واکدار باشند یا هر دو بیواک. برای همین چون صدای /n/ واکدار هست باید صدای بعدی هم واکدار باشه یعنی /z/ که واکداره باید بعدش بیاد و /s/ که معادل بیواکش هست نباید استفاده بشه . voiced یا واکدارvoiceless یا بیواکdtʒ  (صدای ژ)ʃ   (صدای ش)dʒ (صدای ج)tʃ  (صدای چ)bpn m j (صدای ی) gkth (معادل ذ در عربی)th (معادل ث در عربی)vfr wʍ (در بعضی لهجه ها از جمله لهجه جنوب ایالات متحده)zsŋ (ن و گ پشت سر هم) l 
٣,١٧٢
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٧
برنزی
٢١
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما