پرسش خود را بپرسید

تلفظ انواع نماز در زرتشت

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٢٣١

در زرتشت 5 نوع نماز داریم 

1.نمازگاه هاون

2.نمازگاه درپتون

3.نمازگاه ازیران

4.نمازگاه سروترم

5نمازگاه اوشهی نا ای

تلفظ این کلمات چگونه است؟

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

یادآوری از  واژه پادیاب!

اوشَهِن یا اُشَهین ( اوستایی: ušahin - اوشا!، نماز صبح ) 
هاوَن ( اوستایی: hāvanē - نماز ظهر ) 
رَپیتون یا رَپیتوین ( اوستایی: rapithwin - نماز عصر ) 
اُزَیِرین یا اُزَیِرِن یا اُزِرین( اوستایی: uzayeirin،uzerin- نماز مغرب ) 
اَیویس روتریم، اَویسروترِم،اَویسروثرِم ( اوستایی: aiwisrūthrim - نماز عِشا ) 

برای آگاهی بیشتر به  سایت اوستا یه نگاهی بیَندازید!

http://www.avesta.org/ka/ka_tc.htm
٥٦٦,١٢١
طلایی
٣٧٤
نقره‌ای
٦٧٤
برنزی
١,٠٨٩
تاریخ
٤ ماه پیش

تلفظ 5 نوع نماز در زرتشت:

1- نمازگاه هاون:

  • هَوَن

2- نمازگاه درپتون:

  • دَرپَتُون

3-نمازگاه ازیران:

  • اَزیران

4- نمازگاه سروترم:

  • سِروُتَرَم

5- نمازگاه اوشهی نا ای:

  • اُوشَهی ناهید

نکات:

  • حرف "و" در زبان فارسی گاه به صورت "او" تلفظ می شود.
  • حرف "ه" در زبان فارسی گاه به صورت "ح" تلفظ می شود.
  • حرف "ع" در زبان فارسی گاه به صورت "غ" تلفظ می شود.
٦٧,٩٤٩
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٤
برنزی
٨١٢
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما