پرسش خود را بپرسید

ترجمه ی stuck with me در جمله ی زیر

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٤٤

Moe, my mom once said something that really stuck with me

٣٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٦

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

۱-  stuck  شکل گذشته ی فعل stick  هست.

۲-stuck with me = آویزه ی گوشم شد/

برای همیشه به یادم سپردمش/

همیشه حرفش توی گوشمه/

و جملاتی  از این نوع

٢١٢,٤٦٢
طلایی
٦٨
نقره‌ای
٨٩٥
برنزی
٩٥٣
تاریخ
١ ماه پیش

به تأثیر ماندگاری گفته میشه که یک تجربه یا رویداد خاص روی شما گذاشته

مثلا اولین پرواز با پارا گلایدر 

همچنین به معنای  ماندن کسی در کنار ما در هر شرایطی نیز هست 

جایگزین هایی هم داره مثل

kept (to)

adhered (to)

clung (to)

“stuck with me”

Is a slang which means:

s/he stayed with me in hard time, who stood by my side in bad situation and didn’t leave me alone

It also means:

I remember it for a long time.

٦٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١٤
برنزی
١٠
تاریخ
٤ هفته پیش

"stuck with me" نمیتونم فراموش کنم . از یادم نمیره

٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

یعنی از یادم نرفت

رفت تو مخم

تو حافظم ثبت شد

٣,٥٠٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٢
تاریخ
١ ماه پیش

وقتی کسی می گوید که stuck with them، به این معنی است که یک اظهار نظر، ایده یا خاطره خاص تأثیری ماندگار بر او گذاشته است. این موضوع عمیقاً طنین انداز شد و همچنان بر افکار، احساسات یا اعمال آنها در طول زمان تأثیر می گذارد. در مورد متن شما، سخنان مادر تأثیر قابل توجهی گذاشت و طرف هنوز آنها را به خوبی به خاطر می آورد. این گواهی بر قدرت ارتباط معنادار و روشی است که عبارات خاصی می توانند در طول زندگی با ما بمانند.

١٥٦,٧٥٥
طلایی
٦١
نقره‌ای
٢,٢١٢
برنزی
١,٠١٨
تاریخ
١ ماه پیش

مادرم یه بار یه چیزی گفت که واقعا در خاطرم موند/در ذهنم موند/آویزه گوشم شد

اگه تحت اللفظی بگیم stuck with me یعنی باهام گیر کرد یعنی در ذهنم موندگار شد

١١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش

تو این جمله یعنی:  رفت توی ذهنم، به گوشم نشست (آویزه گوشم شد)، با من موند.

"مامانم یه زمانی بهم یه چیزی گفت که واقعا آویزه گوشم شد (همیشه تو ذهنم موند)"

١,٢٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١٠
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما