پرسش خود را بپرسید

آیا کلمه (سیاره) با (ان) جمع بسته میشود؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٢١٤

کلمه (سیاره) با (ان) جمع بسته میشه؟

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

خیر چون ما هرگز نمی گوییم که سیارگان می گوییم سیارات

تاریخ
٣ هفته پیش

مشتریان همان سیاره مشتری و با آن جمع می بندیم

طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
سیاره یه کلمه عربی مونث به معنای خودرو هستش که با ورود به زبان فارسی تغییر معنایی پیدا کرده و طبق دستور زبان عربی باید با الف و ت (ات) جمع بسته بشه پس کلمه سیارات جمع درست این کلمه هستش👍
٨٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش

سلام. خیر با "آن" بسته نمیشه. بلکه با "ها" بسته میشه. ما میدونیم نشانه های جمع "گان، ها، ات، ون، ین" هستند. سیاره ها✅️

١,١٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١٥
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

در زبان پارسی 2 نشانه  جَم برای واژگان داریم: 1- ها: که برای همه واژگان کاربرد دارد. 2- ان که برای شماری از واژگان کاربرد دارد. افزون بر آن باید یادآور شد که واژه سیاره یک واژه تازی است و  واژگان گَد، گَدُک، ستارِگان چَرخَنده، هَرپاسپ، اختر، ستاره رونده، تازبهک، هَرباسپ، ستاره ي گردان، گويال، جنبنده، رونده، گردان، گردنده، گردونه، اَباختر، گُويين، اختر چرخنده، ستاره ي چرخنده برابرهای پارسی آن می باشند.

٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

مطابق دانش ریشه کلامات «عربی» باید با (ات)جمع بسته شود.

٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش

نشانه های جمع در فارسی( ان و ها) است،

 سیاره اسم است   و  با حرف ( ه ) پایان می‌پذیرد

چو حرف (ه)آوا پذیر نیست  حذف و حرف   (گ)  جایگزین میشود  .سیارگان 

٨,٢٦٩
طلایی
٧
نقره‌ای
٢٤٣
برنزی
٩٨
تاریخ
١ ماه پیش

خیر
با «ها» جمع  بسته میشود
سیاره‌ها

تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.