پرسش خود را بپرسید

اصطلاح انگلیسی " that was a sly move"

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٢٨

اصطلاح انگلیسی

 "  that was a sly move" 

به چه معناست ؟
 

٩٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٩

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

حرکت رندانه/ موذیانه/ خفن ای بود

١١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش

"That was a sly move" به اقدام یا تصمیمی اشاره دارد که هوشمندانه، فریبنده یا مخفیانه بوده است، به گونه ای که دیگران را غافلگیر می کند. 

    She pretended to agree with the team’s plan, but then she subtly changed the details without anyone noticing—that was a sly move.His seemingly innocent compliment about her appearance was actually a way to distract her during the negotiation. A sly move indeed.
٢٠٤,٧٠٥
طلایی
١٠٧
نقره‌ای
٢,٧٨٥
برنزی
١,٤٤٨
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما