پرسش خود را بپرسید

چرا در شعر که مپرس حافظ ، او خودش را در غریب در راه عشق مثال زده است ؟

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٥٥

در شعر که مپرس از حافظ شیرازی در بیتی میگوید (همچو حافظ غریب در ره عشق به مقامی رسیده ام که مپرس ) چرا خود را مثال زده و میگویده ( همچو حافظ) اگر کسی میداند بگوید 

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

چون هر کس فقط میداند خودش چقدر از درد و رنج زجر کشیده و هیچ کس دیگر نمی‌تواند حتی تصورش را ب

کند

١٥٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٤
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما