پرسش خود را بپرسید

املا صحیح خیریه به نظرم اینجوری صحیح تر است خیرییه .شما چه نظری دارید ؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٢٥

املا صحیح خیریه  به نظرم اینجوری صحیح تر است خیرییه .شما چه نظری دارید ؟

بخش اول خ + فتحه و ی صامت 

دوم ر +مصوت ای

بخش سوم حرف صامت ی +مصوت ه 

خیر در فرهنگ فارسی وجود داشته چون دو حرف ساکن کنار هم میایید مثل رشت و ...

در حالیکه در زبان عربی التقا ساکنین نیازمند نون وقایع است وتلفظ آن مثل تلفظ فارسی نیست 

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اینطور که شما نوشتید نادرست نیست، اما در سیستم الفبای عربی فارسی نوعی کار اضافی‌ست. در کلمه‌ی «خیریه»،یک ی هم نشاگر ی-ی صامت است هم مصوت. 

در الفبای لاتین هم می‌شود تشابه‌هایی را نامید،برای مثال: 

Iranian

دیگر کلمه‌ی Iranian به شکل Iraniyan‌ نوشته نمی‌شود، چون i-ی دوم هم نقش ی-ی صامت و هم نقش ی-ی مصوت را بازی می‌کند.  

٤٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
١١
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما