پرسش خود را بپرسید

الهام عربیه یا فارسی؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٧٩

الهام عربیه یا پارسی

٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

کاملا عربی است.

٢٢٥,٣٥٨
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٥
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
٤ ماه پیش

الهام در پارسی به معنی سروش   است،  و سروش و هاتف غیبی  از جانب الله جلت عظمته است وبدان سبب الهام  میگویند اگر  سروش آسمانی به قول ما پارسیان  نبود به  آن اعلام میگفت عرب یعنی علمی کسب کرده و کسیکه  الهام باو رسیده  علم لدونی  دریافت کرده است

٢٦,٤١١
طلایی
٢
نقره‌ای
٢١٨
برنزی
٢٢٢
تاریخ
٤ ماه پیش

الهام /elhām/ به معنای رسیدن فکر به ذهن و در معارف اسلامی القای امر از سوی خدا به دل افراد است. لازم به ذکر است که نام الهام در زبان فارسی و عربی به معنای آموختن و فروخوراندن چیزی به کسی و دریافت و شعور غریزی معنا شده است.

٢٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٧
تاریخ
٤ ماه پیش

الهام  واژه ای عربی است.

١١٤,٤٦١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٦٢
برنزی
٤٤٣
تاریخ
٤ ماه پیش

الهام و ملهم  عربی است. پیام اور ،،سروش

١٣,٥١٣
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما