پرسش خود را بپرسید

فعل دو قسمتی " watch out "

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٧٠

فعل دو قسمتی 

" watch out "

 به غیر از مراقب بودن و نگاه کردن چه معنیی داره ؟

٩٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٩

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

فعل دو قسمتی "watch out" علاوه بر معنی "مراقب بودن و نگاه کردن" معانی دیگری نیز دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم:

1. احتیاط کردن:
 • "Watch out for the dog!" به معنی "مواظب سگ باش!" است.
 • "Watch out for that step!" به معنی "مواظب آن پله باش!" است.
2. مراقب چیزی بودن:
 • "I'm watching out for my little brother." به معنی "مراقب برادر کوچکترم هستم." است.
 • "She's watching out for her interests." به معنی "او مراقب منافع خود است." است.
3. منتظر چیزی بودن:
 • "I'm watching out for the results of the test." به معنی "منتظر نتایج امتحان هستم." است.
 • "We're all watching out for the next big thing." به معنی "همه ما منتظر اتفاق بزرگ بعدی هستیم." است.
4. به دنبال چیزی بودن:
 • "I'm watching out for a new job." به معنی "دنبال شغل جدیدی هستم." است.
 • "He's always watching out for a good deal." به معنی "او همیشه به دنبال معامله خوب است." است.
5. آماده چیزی بودن:
 • "We need to watch out for any changes in the market." به معنی "باید مراقب هر گونه تغییری در بازار باشیم." است.
 • "You should watch out for any potential problems." به معنی "باید مراقب هر گونه مشکل احتمالی باشید." است.
6. هشدار دادن:
 • "Watch out! The car is coming!" به معنی "مواظب باش! ماشین داره میاد!" است.
 • "Watch out for the slippery floor!" به معنی "مواظب زمین لغزنده باش!" است.
نکته:

معنی دقیق فعل دو قسمتی "watch out" به مفاد جمله و لحن گوینده بستگی دارد.

مثال:
 • "Watch out!" می‌تواند به معنی "مواظب باش!" یا "هشدار!" باشد.
 • "I'm watching out for you." می‌تواند به معنی "مراقب تو هستم" یا "به فکر تو هستم" باشد.
٥٦,٢٦٨
طلایی
٨١
نقره‌ای
٤٨٥
برنزی
٣٨٥
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما