پرسش خود را بپرسید

تست ادبیات فارسی (ویرایش)

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٢٠١

در کدام عبارت، نشانههاي نگارشی به درستی به کار رفته است؟ 
 

٠ %

الیوت، شاعر انگلیسی در سال -1326 1948 جایزه نوبل دریافت کرد.

٠ %

کتاب (در ازناي زمان) اثر آرتورمیلر [Miller Arthur [آمریکایی است.

١٠٠ %

سعدي میفرماید: «هر چه نپاید دلبستگی را نشاید.»

١٠ پاسخ
٠ %

به قول سهراب؛ تا شقایق هست/ زندگی باید کرد!

١١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,١٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩٦
برنزی
١٩
تاریخ
١ ماه پیش

گزینه دوم صحیحه

.

گزینه سوم نباید داخل کادر و در آخرشعر نقطه گذاشت.

بقیه گزینه ها هم که کاملا مشخصه اشتباهه

٥٠٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٠
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢,٦٧١
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢١,٤٧٩
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٢٣٦
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٢١
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٢,٥٣٩
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٨
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢,٠٢٩
طلایی
١
نقره‌ای
١٢
برنزی
٢٢
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٦٣٨,٦٦٥
طلایی
٣٦٦
نقره‌ای
١٥,٥٠٢
برنزی
٨,٤٢٩
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما