پرسش خود را بپرسید

لطفا ترجمه عبارت I am screwed را بگویید

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٨١

I am screwed

 در متن گفتگوی صمیمانه دو نفر

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

به فنا رفتم

سرویس شدم

٢,٤٢٧
طلایی
١
نقره‌ای
٧
برنزی
٢٧
تاریخ
٢ ماه پیش

داغونم  / خرابم  / گیج شده ام / به هم ریختم

٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش


I am in very bad trouble or difficulty

توی بد دردسری افتادم

١٨,٣٣٧
طلایی
٦
نقره‌ای
١٩٠
برنزی
١١٩
تاریخ
٢ ماه پیش

بدبخت شدم!

نابود شدم!

به محاق رفتم!

به فنا رفتم!

بفاک رفتم!

٢١,٢٦٨
طلایی
٧
نقره‌ای
٤٤٩
برنزی
١٩٣
تاریخ
٢ ماه پیش

Screwed = به فنا رفتن، گند زدن

I'm Screwed = اشتباه کردم؛ معذرت میخوام

٢٦٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٤
تاریخ
٢ ماه پیش

دهنم سرویس شده است

screwed معنی‌های دیگری هم دارد که در urban dictionary جمع‌آوری کرده‌اند

٨,٨٩٦
طلایی
٢
نقره‌ای
١٥٦
برنزی
٨٠
تاریخ
٢ ماه پیش

به فنا رفتم

گند زدم

٣,٤٧١
طلایی
٠
نقره‌ای
٣٥
برنزی
٣٧
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما