پرسش خود را بپرسید

تست گرامر زبان انگلیسی

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٨٣

بعد از she کدوم گزینه درسته ؟


The foreign student advisor recommended that she ……… more English before 
enrolling at the university. 
 

٠ %

studied

٣٣ %

will study

١ پاسخ
٣٣ %

study

١ پاسخ
٣٣ %

studies

١ پاسخ
٥٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٦

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤,٢٦٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٠
برنزی
١٨
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١,٥٥٦
طلایی
١
نقره‌ای
٢٣
برنزی
٨
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما