پرسش خود را بپرسید

ترجمه ی کلمه ی" remark"

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١١٤

ترجمه ی کلمه ی

" remark" 

در امور گمرکی چی مییشه ؟

١,٠٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٠

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در زمینه گمرک، "remark" به یادداشت یا نظری اطلاق می شود که توسط مأمور گمرک در مورد یک سند یا محموله انجام می شود. این اظهار نظر می تواند نشان دهد که بازرسی بیشتر مورد نیاز است یا اینکه قبل از ترخیص محموله، به اسناد اضافی نیاز است.

به عنوان مثال، اگر یک افسر گمرک متوجه شود که یک محموله فاقد یک سند مورد نیاز است، ممکن است در مورد محموله اظهار نظر کند(make a remark) که نشان دهد باید سند قبل از آزادسازی محموله ارائه شود.

٣٠٢,٠٧٥
طلایی
٢٠٤
نقره‌ای
٣,٤٣٣
برنزی
٢,٠٢٧
تاریخ
٥ ماه پیش

در جمله معنی پیدا میکنه دوست عزیز

i didnt remark any changes in her looks

متوجه تغییری در قیافه او نشدم

'what a nice day' Ali remarked

علی گفت چه روز خوبی

 a man worthy of remarks

مردی که شایان توجه است

his remarks were translated into French

گفته های او را به فرانسه ترجمه کردند

١,٥٦٦
طلایی
١
نقره‌ای
٢٣
برنزی
٨
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما