پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => گرامر)

٤ رأی
تیک ٥٦ پاسخ
٤٠٥ بازدید
چند گزینه‌ای
٤ رأی
تیک ٤٤ پاسخ
٤٠٠ بازدید
چند گزینه‌ای
٣ رأی
٢٣ پاسخ
٣٩٤ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
تیک ٧ پاسخ
٣٩٠ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٩٠ بازدید

He can speak three languages  درسته یا He can speaks three languages

٧ ماه پیش
٥ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٨٠ بازدید

چرا و چطور ناخوانا می شود؟  فقط در صورتی که‌قبل از آن a  بیاید ناخوانا می شود؟ مثلا در draw، paw ، straw  و مانند اینها.

٢١,٨٩٢
٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٧٦ بازدید

سلام و عرض ادب . دوستان تفاوت این دو تا چیه ؟  sorry for  و  sorry to

٩ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٧٤ بازدید

آیا بعد از was و were نباید فعل به صورت ساده یا به همراه ing استفاده شود؟ چرا بعد از was گذشته move یعنی moved در جمله زیر استفاده شده؟ He was moved by the man’s suffering

٥ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٧ پاسخ
٣٥٦ بازدید

You might encounter are a computer freezing 

٨ ماه پیش
١ رأی
تیک ٨ پاسخ
٣٥٤ بازدید