پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => گرامر)

١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٠ بازدید

I’m reading in my school shoes. و معنی فارسی این جمله چی میشه؟

٦ روز پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٠ بازدید

George Spicer and his wife – she crossed the road in front of their car.

٦ روز پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٨ بازدید

Why are you a montague? مگر بعد از کلمات پرسشی که با wh شروع میشوند، جمله به صورت خبری نمی آید؟  

٦ روز پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٢ بازدید

Nobody wanted to play with him  آیا نمیتونیم از wants استفاده کنیم؟

٦ روز پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٦ بازدید

Mr Raleigh is your loyal servant, your Majesty, as am I. جمله سوالی نیست . ولی چرا am i اومده

٦ روز پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٧ بازدید

فرق بين شکل سوم فعل گذشته و زمان گذشته فعل چیه؟  اصلا شکل سوم فعل چیه؟

٦ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٢ بازدید

Bring اگه استمراری باشه و ing بهش اضافه شه میشه bringing 😑

٦ روز پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٤ بازدید