پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => دستور زبان)

٣ رأی
تیک ٣ پاسخ
٧٣١ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان

سلام می شه برا این اسم ها مفرد مرکب نکره غریب اسم گنگ موصوفی غیرموصوفی مشخص کنیدویه توضیح مختصر بدید به چه دلیل  مرکب نکره مفرد غریب اسم گنگ موصوفی غیرموصوفی شده  سیدکنار.سیدمغربی.بی بی نور.بی بی زم زم.نو.نویسان.خضر.بی بی چادر سفید.افق زیا .دوقلو.جوی.فقیه ضیاء.اقاشهید.سبزپوشی.پیرسبز امیر دیوان.تهمتن 

١ هفته پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٥٥ بازدید

خوشبحاله شوهرت درسته؟ یا خوشبحال شوهرت؟ ‌ اینا موصوفو صفتن؟

٣ روز پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٤ بازدید

آیا واژه ی انشقاق که به معنی بریدگی،شکاف و ترک است  را میتوان در مورد ظرف به کار برد؟ مثلا ؛ بشقاب چینیِ پُر انشقاق 

٥ روز پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
٢٢ بازدید

سلام وقت بخیر نتیجه آزمایش بتا ی من لطفا بگید من باردارم یا خیر  ممنون از لطف شما.

٦ روز پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٢٥ بازدید

جمله ی  "چون دیروز هوا افتابی بود "  از نطر دستوری چه نوع جمله ای است ؟

١ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٢٩ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣١ بازدید

نقش دستوری " جایزه " در جمله زیر: در پایان بازی بین مدارس، شاگردان اول را جایزه دادند.

١ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٣ بازدید

سر زیارت جی اصحاب ملک اژدر شیث سیدکنار می شه برا این ها مرکب مفرد نکره غریب موصوفی غیرموصوفی اسم های گنگ مشخص کنید

١ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
١٠٠ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٥ بازدید

سلام،مسند و مسند الیه  در شعر زیر کدوم میشه؟ حاجت گه جمله جهان اوست                        مهراب زمین و  آسمان اوست

١ هفته پیش