پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => دستور زبان)

٢ رأی
تیک ١٢ پاسخ
٢٦٥ بازدید

خانه‌ی مان؟ خانهیمان؟ خانه‌مان؟ «خونمون رو دزد برد» این رو کتابی بنویسید

٣ ماه پیش
١ رأی
٨ پاسخ
٤٣٣ بازدید

کلمه (سیاره) با (ان) جمع بسته میشه؟

٤ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٨ پاسخ
١,٥٤٥ بازدید

کدوم درسته؟ (بوجود) آمدن      یا     (  به وجود) آمدن؟ صرفا برای افزایش اطلاعات کاربران

٦ ماه پیش
٤ رأی
٦ پاسخ
١٧٠ بازدید
چند گزینه‌ای

در اوج سربلند،  آیا سربلندی صفت می شود؟؟

٣ ماه پیش
١ رأی
٥ پاسخ
٣٠١ بازدید

میخوام بدونم که جای مشبه و مشبه به میشه عوض شه؟ مثلا:باران رحمت ->باران مشبه به و رحمت مشبه ست؟؟؟جاشون میشه عوض شه؟؟؟

١٠
٦ ماه پیش
١ رأی
٥ پاسخ
١٢٩ بازدید
چند گزینه‌ای
٤ رأی
تیک ٥ پاسخ
١٥٨ بازدید

برابر پارسی واژه معنی چیه؟ حدس خودم اینه  که این واژه معرب شده‌س چون شباهت زیادی با mean انگلیسی داره .

٢ ماه پیش
١ رأی
تیک ٥ پاسخ
٢٠٠ بازدید

و در آخر آن این جمله به زبان فرانسوی نوشته شده بود. صفت یا ضمیر اشاره؟ کدومشون؟ دوتاشون صفت اشارن؟

٢ ماه پیش
١ رأی
٥ پاسخ
٥٥ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٤ پاسخ
٩٧ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام یک از لین جمله ها صحیح  هستش؟ به امیده دیدار دوباره به امیده( دیداری)   دوباره.

٢ ماه پیش