پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => دستور زبان)

٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٢١ بازدید

سلام دوستان . کلمه اخلاق از چه جزء هایی تشکیل شده؟استادمون گفت مشتق اما نگفت چه جزء هایی داره.

٥ ماه پیش
٣ رأی
تیک ١ پاسخ
١٥٥ بازدید

کسی می تواند اسم لفظ را توضیح دهد

٥ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
١٥٢ بازدید

سلام و احترام، از نظر دستور زبان" سلیقه‌ای" درست است یا "سلیقگی"؟ وقتی هدف این هست که بیان کنیم موضوعی وابسته به سلیقه بوده و به عنوان مثال میگوییم این امر سلیقگی است. آیا این صفت نسبی بوده و جزو حالات خاص حساب شده که ختم به "ه" میشود و باید از پسوند گی استفاده کرد یا خیر. 

٥ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
١٧٣ بازدید

در زبان فارسی ، آیا میتوان افعالی مانند " تمیزد ( به معنای تمیز است )" یا "ثقیلد ( به معنای ثقیل است) را ساخت؟ در حقیقت با اضافه کرد پسوند  اَد به یک صفت میتوان فعلی ساخت که معنای نسبت دادن آن صفت به یک شخص یا چیز باشد و معادل " است " به کار رود ؟

٥ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١١٥ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٣٨٠ بازدید

فرق میان پسوند "  َ ک" و " آک" در زبان فارسی میانه چیه؟

٥ ماه پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
٤٧١ بازدید

بن مضارع ستودن چیه؟ کسی میدونی؟

٥ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
٤١٠ بازدید

در داستان انگلیسی به کلمه dark now  رسیدم  معنیش چی میشه  حالا تاریکه نمیشه فک کنم یک معنی دیگه داره 

٥ ماه پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
١١١ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

Gnat  بعد nat خواندهدمیشود  يعني مگس کلا در این  کلمه حرف G محو میشود  حذف میسود اصلا تلفظ نمیشود 

٦ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٤٠ بازدید

معنی مضاف و ممضاف الیه در لغت چیست؟ فرق بین   قلمروی زبانی و قلمروی ادبی چیست  ؟

٦ ماه پیش