پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => دستور زبان)

٤ رأی
تیک ٥ پاسخ
١٥٨ بازدید

برابر پارسی واژه معنی چیه؟ حدس خودم اینه  که این واژه معرب شده‌س چون شباهت زیادی با mean انگلیسی داره .

٢ ماه پیش
١ رأی
٥ پاسخ
١٢٩ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٢ پاسخ
٦٣ بازدید

چو عاجز گشت خسرو در جوابش - نیامد بیش پرسیدن جوابش

٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١٢ پاسخ
٢٦٥ بازدید

خانه‌ی مان؟ خانهیمان؟ خانه‌مان؟ «خونمون رو دزد برد» این رو کتابی بنویسید

٣ ماه پیش
٣ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٣٧ بازدید

باسلام.بین جان وآن چه جناسی وجود دارد

٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٥ بازدید

طبق الگوي هجايي  « صامت + مصوت بلند + صامت »  يك واژه بنويسيد.

٣ ماه پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٥٩ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

آیا می توان از کلمه "مضمون "    در  "تحقیق با مضمون" استفاده کرد؟

٣ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
١٢٦ بازدید

شيوه ي ساخت واژه هاي زير را بنويسيد گويش اتکا

٣ ماه پیش
٤ رأی
٦ پاسخ
١٧٠ بازدید
چند گزینه‌ای

در اوج سربلند،  آیا سربلندی صفت می شود؟؟

٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٧٥ بازدید

اضافه ی بیانیه یعنی چی؟ پرسش ادبیات فارسی یا ادبیات عرب

٣ ماه پیش