پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => دستور زبان)

٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٧٨ بازدید

 بيت  « نه سايه دارم و نه بر، بيفکنندم و سزاست / اگرنه بر درخت تر کسي تبر نمي زند»  چند جمله است؟   

١ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٧٧ بازدید

برای "به من هدیه داده شد" از کدا   عبارت استفاده میشه؟

٢ ماه پیش
٣ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠٩ بازدید

عبارت  «دور او چرخي زد. چانه ي تُم را گرفت. دهانش را باز کرد. دندانهايش را نگاه کرد. آرنجش را تا کرد و باز کرد تا عضلاتش را ببيند.»  چند فعل ناگذر (لازم) و چند فعل گذرا (متعدي) دارد؟  

٢ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٩١ بازدید

 مضارع اخباری از فعل گسستن چطوری ساخته میشه؟

٢ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٩١ بازدید

نفرین من هرگز شکسته نخواهد شد   نفرین من هرگز شکسته نخواهد شود

٢ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٥٩ بازدید

نقش کلمه ی "بیت " در جمله  ی  به یاد روی شیرین بیت میگفت  چیه ؟

٢ ماه پیش
١ رأی
٤ پاسخ
٩٧ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام یک از لین جمله ها صحیح  هستش؟ به امیده دیدار دوباره به امیده( دیداری)   دوباره.

٢ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٢٥ بازدید

معنی من و معشوق و می و رود و سرکوی سرود بر سر کوی سر و دست مرا گم شده خر فرخی

٢ ماه پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٧٨ بازدید

معنی من و معشوق و می و رود و سرکوی سرود بر سر کوی سر و دست مرا گم شده خر فرخی

٢ ماه پیش
١ رأی
تیک ٥ پاسخ
٢٠٠ بازدید

و در آخر آن این جمله به زبان فرانسوی نوشته شده بود. صفت یا ضمیر اشاره؟ کدومشون؟ دوتاشون صفت اشارن؟

٢ ماه پیش