پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => دستور زبان)

٣ رأی
تیک ٣ پاسخ
٧٣١ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان

سلام می شه برا این اسم ها مفرد مرکب نکره غریب اسم گنگ موصوفی غیرموصوفی مشخص کنیدویه توضیح مختصر بدید به چه دلیل  مرکب نکره مفرد غریب اسم گنگ موصوفی غیرموصوفی شده  سیدکنار.سیدمغربی.بی بی نور.بی بی زم زم.نو.نویسان.خضر.بی بی چادر سفید.افق زیا .دوقلو.جوی.فقیه ضیاء.اقاشهید.سبزپوشی.پیرسبز امیر دیوان.تهمتن 

٢ هفته پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٢٩ بازدید

آیا استاد صفت هم بشمار می آید؟ و "کلام بلند پایه استاد "کدام نوع وابسته وابسته است؟

٢ هفته پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٢٣ بازدید

در فکر  آن گودالم. نقش دستوری گودال چی  هست و متعلق به چه گروه اسمی ای هست؟

٢ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٨٠ بازدید

درحد امتحان نهایی دوازدهم میخام چون  در بعضی از  قسمت ها خیلی کاربرد داره

٢ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٩٣ بازدید

دوستان هر کس بلده  هر کدوم  رو جدا توضیح بده  و نحوه تشخیص هر کدوم رو هم توی جمله بگه    🙏💛

٢ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٥٦ بازدید

درود در متن زیر نقش واژه [ جملگی ]  را مشخص کنید ' انگشتِ تعجبِ جملگیِ ملایکه در دندان بمانده '

٢ هفته پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٨٢ بازدید

سلام می شه توضیح تعریف مختصری از مرکب مفرد غریب نکره اسم های گنگ موصوفی غیرموصوفی بدید با مثال برا هر کدوم و مثالش برا کلمه باشه نه توی جمله مثلاً امام زاده سید مظفر مرکب مفرد غریب چی هست وامکان داره مثلاً امام زاده سید مظفر هم مرکب باشه هم غریب یا موصوفی  خواهشن مثلاً از امام زاده ها بزنید یا زیارت ها

٢ هفته پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
١٨ بازدید
٢ رأی
٠ پاسخ
٥١ بازدید

سلام می خواستم بدونم معنی غریب چیه و چطوری توی یه جمله غریب مفرد پیدا کنم 

٢ هفته پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٢١ بازدید

علامت دستوری در زبان فارسی به معنای درنگ کوتاه در وسط جمله های مرکب------- است

٢ هفته پیش