پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (دروس تحصیلی => متوسطه دوم)

١ رأی
تیک ١٤ پاسخ
٤,٢٨٨ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٢,٦١٤ بازدید

سلام .میشه تعداد مفعول های این بیت رو بگید.  "«بگفت: آنجا به صنعت در چه كوشند/بگفت: انده خرند و جان فروشند»"

٧ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٥ پاسخ
٢,١٠٣ بازدید

وقت بخیر . نثر روان جمله ی    "وظيفه روزی به خطای مَنکر نبَرد."

٧ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١,٦٢٨ بازدید

آرایه ادبی بیت به کار رفته در بیت :  "آتش عشق است كاندر نی فتاد//جوشش عشق است كاندر میفتاد"

٧ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
١,٥٢٦ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١,٤٩٦ بازدید

کلمه های دو تلفظی رو چطور تشخیص بدیم؟ جاودان روزگار مهربان ناگهان کدومشون دو تلفطی هستن ؟

٧ ماه پیش
١ رأی
تیک ٩ پاسخ
١,٣٤٤ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٩٠٨ بازدید

سلام دوستان . دامنه تابع زیر یکنواست ؟  "  y=1/x" 

٧ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٩٥ بازدید

"باسق"  در جمله ی  " تخم خرمایی به ترتیبش نخل باسق گشته" به چه معناس؟

٧ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٨٩٣ بازدید

سلام .تعریف جمله ی  "مرکب"  در   زبان فارسی  و راه تشخیص این جمله ها چیه؟

٧ ماه پیش