پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (دروس تحصیلی => متوسطه دوم)

٠ رأی
٣ پاسخ
٤٨٤ بازدید

در بیت زیر چه آرایه ی ادبی دیده می شود ؟ بیستون بر سر راه است ، مبادا ز شیرین                خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید 

٥ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٠٢ بازدید
چند گزینه‌ای

   ناو جنگی و ناخدای ان که در جنگ هولناک سقوط هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران بر فراز خلیج فارس دخالت داشتند به ترتیب کدامند؟  

٥ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٢٥ بازدید

در عبارت زیر معنی قسمت های مشخص شده را بنویسید . الف) این مهربانی ها را کی و کجا دیده ؟ آن هم از مردمی که تمام عمر در لاک خودشان بوده اند .     ب) سمک و آتشک نگاه می داشتند تا قطران بخفت .

٥ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٨٣ بازدید

با توجه به ابيات به پرسش ها پاسخ دهيد .        حالی آن لعل آبدار گشاد            پیش آن ریگ آبدار نهاد         کسی کاو به کشتی نبرد آورد       سر مهتری زیر گرد آورد 1- "لعل آبدار " و"ریگ آبدار " کنایه از چیست ؟ 2- ( سر مهتری زیر گرد آوردن ) کنایه از چیست ؟ 3- در بیت اول چه آرایه ی ادبی دیده می شود ؟

٥ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
١٥٨ بازدید

مهمترین نتیجه رسمی شدن مذهب تشیع توسط  شاه اسماعیل صفوی  چه بود ؟

٥ ماه پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
١١٧ بازدید

اگر نویسنده به بیان حالات و احساسات خویش بپردازد چه نوع نوشته ای است ؟

٦ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٩٢ بازدید
چند گزینه‌ای

   شیوه ی مهار جنبش های شیعی خلفای عباسی قبل ا ز مامون , به زمان وی چه تفاوتی داشت ؟      

٦ ماه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٢٦ بازدید

اخت نشده بود در جمله ی  پیرمرد اصلاً با ادب شهر نشینی اُخت نشده بود. به چه معناست ؟

٦ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٦٤ بازدید

مفهوم مصراع  « بنای زندگی بر آب می دید »  را بنویسید

٦ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٤٣ بازدید

نویسنده ی کتاب  "نوای کوهسار"  کیه ؟این کتاب در چه دوره ای نوشته شده ؟

٦ ماه پیش