پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (دروس تحصیلی => متوسطه دوم)

١ رأی
١ پاسخ
٤٢٣ بازدید

A weather resistant barrier should always be used when installing product over rigid  backwall, wallboard, plywood, paneling, or wall sheathing. General Shale recommends  the use of two we ...

٢ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠١ بازدید

همونطور که میدونیم قطب مثبت بار مثبت و قطب منفی باتری بار منفی داره ! سوال اینجاست که چرا قطب مثبت باتری قطب منفی رو مثل آهنربا جذب نمیکنه ؟؟!

٢ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٥٧ بازدید
چند گزینه‌ای

 در تاریخ 13 آبان 1343 رژیم پهلوي امام خمینی (ره) را به کدام کشور تبعید کرد؟

٢ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٧ بازدید

تابع با چه ویژگی هایی مشتق پذیر میشه ؟

٣ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦٩ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٠ بازدید

تفاوت بین  اثرات زیستی و غیر زیستی در فسیل‌ها  چیست؟

٣ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
١٦١ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٩٦ بازدید
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٦٧ بازدید

فسیل‌های آمفیبی و رپتیل‌ها  چه اطلاعاتی از محیط زیست گذشته زمین ارائه می‌دهند؟

٣ ماه پیش