پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (دروس تحصیلی => متوسطه دوم)

٢ رأی
٦ پاسخ
١٤٥ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
٦٢ بازدید
چند گزینه‌ای

 اولین برخورد امام خمینی (ره) با محمد رضا شاه به چه دلیل بود؟

٢ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٥ بازدید

مفهوم "بیوم" در جغرافیا  چیست و چه تأثیری بر توزیع موجودات زنده دارد؟

٢ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٣٨ بازدید
چند گزینه‌ای

ولت متر در مدار چگونه قرار میگیرد؟

٢ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٦ بازدید
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٦ بازدید

توضیح دهید که  "جنگل" و "جنگل‌های اکواتوریال"  چگونه به توزیع الگویی موجودات زنده در جهان کمک می‌کنند؟

٢ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٤٤ بازدید
چند گزینه‌ای

 لغو امتیاز تنباکو به فتواي کدام یک از مراجع زیر صادر شد؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٧٩ بازدید
چند گزینه‌ای

 تشکیل دولت کدام نخست وزیر در ایران به «کابینه سیاه » مشهور شد؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
٥ پاسخ
١٠٦ بازدید
چند گزینه‌ای

چرا باتری پس از مدتی کار نمیکند یا اصطلاحا تمام میشود ؟!

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦٠ بازدید

 رسوبات دوران پالئوزوئیک در کدام منطقه ایران به جاي مانده است؟

٢ ماه پیش