پرسش خود را بپرسید

همه‌ی پاسخ‌ها

تعداد پاسخ‌ها: ٥,٨٣٥

١ رأی
٢ پاسخ
٣١ بازدید

سلام اصطلاح حقوقی زیر  "بیّنه خارج"  یعنی چی؟ بینه دقیقا یعنی چی؟

١٦ ساعت پیش
١ رأی

درود بینه،گواه،شاهد،دلیل، ادعای مالکیت  ملکی که تحت تصرف دیگریست با آوردن شاهد بینه خارج،شهادت دهندگان به سود مدعی یا ادعا کننده است گواهی دهندگان به سود مالک فعلی بینه داخل است

١٥ ساعت پیش
١ رأی
٢ پاسخ
١٨٠ بازدید

ضرب المثل : " دست در کاسه و مشت در پیشانی"  کجا بکار میبرن ؟

١٦ ساعت پیش
٠ رأی

درود لطف کسی رو با دشمنی جواب دادن نمک خوردن و نمکدان شکستن

١٦ ساعت پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٩ بازدید

معنی کلمه نغز در این مصراع در چمن امد غزلی نغز خواند

٢٠ ساعت پیش
٠ رأی

بدیع  جالب نیک   خوب  خوش   لطیف

١٦ ساعت پیش
١ رأی
١ پاسخ
٦٩ بازدید

سلام این ضرب المثل گیلکی رو یه جا شنیدم کسی معنیشو میدونه ؟ "اَنَ خروس مورغانه کونه"

١٧ ساعت پیش
٠ رأی

یعنی خیلی خوشحاله

١٦ ساعت پیش
١ رأی
٢ پاسخ
١٨٠ بازدید

ضرب المثل : " دست در کاسه و مشت در پیشانی"  کجا بکار میبرن ؟

١٦ ساعت پیش
٠ رأی

به معنی نان و نمک کسی را خوردن و با او دشمنی کردن

١٦ ساعت پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٤٧ بازدید

سلام  "LMK" مخفف چه کلمه هاییه؟

١٦ ساعت پیش
٤ رأی

Let me know خبرم کن   بهم خبر بده منو در جریان بذار

١٦ ساعت پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٣١ بازدید

سلام اصطلاح حقوقی زیر  "بیّنه خارج"  یعنی چی؟ بینه دقیقا یعنی چی؟

١٦ ساعت پیش
٠ رأی

گواهی دهندگان بر مالکیت غیر ذی الید مالی که تحت تصرّف کسی است اگر دیگری نسبت به آن مدّعی باشد و بر ادّعای خود بیّنه اقامه کند، به این بیّنه- از آن جهت که موضوع مورد شهادت از تحت تصرّف مدّعی بیرون است- بیّنهٔ خارج گویند

١٦ ساعت پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٦ بازدید

کلمه ی  "pre- seed"  در دنیای کسب و کار به چه معناست ؟

١٧ ساعت پیش
٠ رأی

مرحله pre-seed یا همان پیش‌بذری،   اولین مرحله تأمین بودجه یک شرکت جدید که در مراحل اولیه راه‌اندازی انجام می‌شود  این مرحله معمولا به دوره‌ای اشاره دارد که در آن بنیانگذاران یک شرکت عملیات خود را تازه شروع کرده‌اند.

١٦ ساعت پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٨ بازدید

سلام  کلید میانبر فرمان " Find "  در برنامه اکسل کدام می باشد؟

١٧ ساعت پیش
٠ رأی

کلید Ctrl + F  هست

١٦ ساعت پیش
١ رأی
١ پاسخ
٦٠ بازدید

آیا در اکسل هم مثل ریاضی الویت ها در چهار عمل اصلی  ریاضی یکی است ؟

١٦ ساعت پیش
٠ رأی

اولویت اول با پرانتز هست. هرجا پرانتز وجود داشته باشه اول عبارت داخل پرانتز محاسبه می‌شه. بعد از پرانتز اولویت با توان هست. بعد از اون دو عملگر ضرب و تقسیم اولویت مشابه دارن. بعدش هم که دو عملگر جمع و تفریق قرار دارن

١٦ ساعت پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٣ بازدید

معنی کلمه ی  "mind"  تو جمله ی  " mind your language"

١٧ ساعت پیش
٠ رأی

 to speak or behave properly and politely حواست به حرفات باشه   مواظب حرف زدنت باش mind اینجا معنی اهمیت دادن، توجه کردن  میده

١٦ ساعت پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٦ بازدید

سلام مفهوم این اصطلاح چیه ؟ "you left me on read" 

١٧ ساعت پیش
٠ رأی

leave sb on read   به معنی  پیام های کسی را خواندن و دیدن اما جواب ندادن

١٦ ساعت پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
٢٣ بازدید

سلام وقتی کسی تو زبان انگلیسی به ما میگه  "your hard to read" یعنی چی و جوابش چی میشه ؟

١٧ ساعت پیش
٠ رأی

it difficult to understand your thoughts  یعنی   درک افکار شما دشوار است فهمیدنت سخته

١٦ ساعت پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٦٦ بازدید

فرق  " in the way"  با  "on the way"

١٧ ساعت پیش
٣ رأی

in the way  به معنی" سر راه بودن" هست Sorry; you’re in my way  ببخشید؛ سر راه من وایسادید on the way  به معنی "در مسیر رفتن به جایی  بودن"  هست He’s on the way   اون  تو راهه

١٧ ساعت پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
٢٣ بازدید

سلام وقتی کسی تو زبان انگلیسی به ما میگه  "your hard to read" یعنی چی و جوابش چی میشه ؟

١٧ ساعت پیش
١ رأی

اول اینکه درستش اینه you're hard to read و معنیشم یعنی درک کردنت سخته، نمیفهممت

١٧ ساعت پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٢٣ بازدید

معنی درست جمله ی   "mind your own business" و معنی دقیق  "mind"  تو این جمله چیه ؟

١٧ ساعت پیش
٠ رأی

سرت تو کار خودت باشه دخالت نکن

١٧ ساعت پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٩ بازدید

معنی کلمه نغز در این مصراع در چمن امد غزلی نغز خواند

٢٠ ساعت پیش
٠ رأی

درود دلنشین ،شیوا،خوش ،تازه

١٧ ساعت پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٦٦ بازدید

فرق  " in the way"  با  "on the way"

١٧ ساعت پیش
٢ رأی

On the way یعنی تو راه بودن، در مسیر بودن مثل Im on the way to school ولی in the way بیشتر مواقعی بکار میره که مانعی توی مسیر باشه A cat is in the way

١٧ ساعت پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٣ بازدید

معنی کلمه ی  "mind"  تو جمله ی  " mind your language"

١٧ ساعت پیش
٠ رأی

حواست به  حرفات باشه! حواست به نزاکتت باشه! مراقب لحن و حرفات باش! مراقب حرفات باش!

١٧ ساعت پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٢٤ بازدید

«طبیعی» به معنی وجود داشتن در  طبیعت و نه به معنی معمولی، به نظرتون بهترین معادل فارسیش چی میشه ؟ مثلا توی «دانشِ طبیعی » به جای طبیعی چی خوبه ؟

٢٠ ساعت پیش
٠ رأی

درود بهنجار، سرشتین

١٧ ساعت پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٦ بازدید

سلام مفهوم این اصطلاح چیه ؟ "you left me on read" 

١٧ ساعت پیش
٠ رأی

سلام؛ پیاممو سین نکردی! پیاممو جواب ندادی!

١٧ ساعت پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
٢٣ بازدید

سلام وقتی کسی تو زبان انگلیسی به ما میگه  "your hard to read" یعنی چی و جوابش چی میشه ؟

١٧ ساعت پیش
٠ رأی

سلام؛    نمیفهممت! درکت نمی‌کنم! زیر دیپلم حرف نمی‌زنی! جوابش بسته به موقعیت داره!

١٧ ساعت پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٢٣ بازدید

معنی درست جمله ی   "mind your own business" و معنی دقیق  "mind"  تو این جمله چیه ؟

١٧ ساعت پیش
٠ رأی

سرت تو کار خودت باشه! فضولی نکن! تو کار و زندگی من دخالت نکن! حواست به کار و بار خودت باشه!

١٧ ساعت پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٧ بازدید

سلام و درود دوستان عزیز کسی می فهمد "موتر" به چه معنی است 

٢٢ ساعت پیش
رأی

در کلیپی  از افغانستان متوجه شدم  "موتَر" به معنی ماشین سواری هست!

١٧ ساعت پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٦٥ بازدید

برای این واژه جایگزین مناسبی میخواستم که بتوانم از آن استفاده کنم ومور د پسندتر قرارگیرد.

١ روز پیش
٠ رأی

بی دست و پا - کم دست و پا

١٧ ساعت پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢١ بازدید

کلمه مخفف  "BV"   تو زمینه حسابداری یعنی چی؟

٢ هفته پیش
٠ رأی

BV مخفف BOOK VALUE به معنی ارزش دفتری است

١٧ ساعت پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٢١ بازدید

سلام  "EBITDA"  یک اصطلاح حسابداری مخفف چه کلمه هایی میشه ؟

٢ هفته پیش
٠ رأی

Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization
سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک

١٧ ساعت پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٣٣ بازدید

a vision appeared to himself and others hen fighting against fearful odds at Mons. با ارادت

٢٣ ساعت پیش
١ رأی

من فکر می کنم منظور شما یک رویداد تاریخی است که در طول جنگ جهانی رخ داده است. این رویداد به فرشتگان مونس ( Angels of Mons) معروف است. گفته می شود که در طول نبرد مونس که در بلژیک در آگوست 1914 رخ دا ...

١٨ ساعت پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٧ بازدید

سلام و درود دوستان عزیز کسی می فهمد "موتر" به چه معنی است 

٢٢ ساعت پیش
٠ رأی

( موتَر )ماشین، اتومبيل 

٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٩٩ بازدید

جمله کاملش اینه  The flat surface that a movie is projectedonto

١ روز پیش
٠ رأی

معنی جمله کامل؛ سطح صافی که یک فیلم روی آن پخش می شود.

٠ رأی
١ پاسخ
١٠ بازدید

سلام  معنی "نوشین " تو این بیت از مولانا چیه ؟  "عشق یعنی ترش را شیرین کنی  عشق یعنی نیش را نوشین کنی."

١ روز پیش
٠ رأی

درود   گوارا،مطبوع،دلپذیر در برابر نیش که تلخی و زهر و ناگواری است

١٩ ساعت پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٢٣ بازدید

سلام معادل ساده ی انگلیسی برای جمله ی  "i am stuffed"  چی میشه ؟

١ روز پیش
١ رأی

* یک عبارت اصطلاحی است که معمولاً برای نشان دادن اینکه فرد به اندازه کافی یا زیاد غذا خورده و احساس سیری می کند استفاده می شود( دارم خفه می شم، دارم می ترکم). I ate too much pizza and now I am stuffed. *همچنین برای نشان دادن خستگی یا مشکل استفاده می شود. I am stuffed with work and can’t take on any more projects right now.

٢٣ ساعت پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٣ بازدید

یه معادله ی دایره با مشخصات زیر میخوام .کسی میتونه بهم توضیح کلی در مورد نوشتن معادله ی دایره بده ؟  (1.0)مركز آن بوده وبرخط  "x = −3"مماس باشد

١ روز پیش
٠ رأی

چون مماسه  OH=R میشه برای به دست آوردن OH  هم  روی کسر  مینویسی قدرمطلق  3+1  ،  مخرج هم  رادیکال (  1 به توان 2) +(  صفر به توان  2) جواب میاد 4 بعد  میذاری رو معادله کلی : (x−1)به توان 2   +  y به توان  2  =  16 

٢٣ ساعت پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١١ بازدید

سلام کسی میتونه برا این سوال هندسه راهنمایی کنه ؟ اگر اندازه گودی(عمق)يکديش مخابراتي دو برابر شود، فاصله كانوني اين ديش چه تغییری ميكند؟

١ روز پیش
٠ رأی

فاصلخ کانونی نصف میشه

٢٣ ساعت پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٣٥ بازدید

سیاست دُو بعد اصلي دارد،كدامیک ازابعاد آن امروزه به قانون كاهش يافته است؟

١ روز پیش
٠ رأی

تدبیر و تنظیم امور

٢٣ ساعت پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٣٣ بازدید

دوستان چرا نمیشه فقط از روی ژن ، علت اندازه قد یک فرد رو توضیح داد ؟ عوامل دیگه رو میشه توضیح بدید 

٠ رأی

خب چون  قد  علاوه بر ژنتیک   به   ورزش و  تغذیه  هم  بستگی داره به طور کلی فاکتور‌های محیطی شامل وضعیت تغذیه ای مادر طی بارداری، سیگاری بودن یا نبودن، و مواجهه او با مواد مخاطره آمیز تاثیر دارد. یک کودک فعال، سلامت و با تغذیه خوب احتمال دارد که  فرد بالغ بلند تری شود نسبت به کودکی با تغذیه ضعیف، بیماری‌های عفونی یا مراقبت‌های سلامت ناکافی

٢٣ ساعت پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٤٠ بازدید

چرا در   ساخت " مته ها"  و " ابزار برش شيشه"  از " الماس"  استفاده ميشود؟

١ روز پیش
٠ رأی

چون  هم الماس  استحکام بالایی داره و هم هنگام کار با الماس گرمای زیادی بر اثر اصطحکاک تولید میشه نقطه ذوب بالایی هم داره که باعث مقاومت حرارتی الماس میشه

٢٣ ساعت پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٣ بازدید

یه معادله ی دایره با مشخصات زیر میخوام .کسی میتونه بهم توضیح کلی در مورد نوشتن معادله ی دایره بده ؟  (1.0)مركز آن بوده وبرخط  "x = −3"مماس باشد

١ روز پیش
٠ رأی

چون مماسه  OH=R میشه برای به دست آوردن OH  هم  روی کسر  مینویسی قدرمطلق  3+1  ،  مخرج هم  رادیکال (  1 به توان 2) +(  صفر به توان  2) جواب میاد 4 بعد  میذاری رو معادله کلی : (x−1)به توان 2   +  y به توان  2  =  16 

٢٣ ساعت پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٢٢ بازدید

سلام میشه این شعر رو به نثر روان بر گردونید  تو مشت درشت روزگاری// از گردش قرن ها پس افکند 

١ روز پیش
٠ رأی

ای دماوند! تو مشت بزرگِ خشم و اعتراض دیرینه روزگار هستی که از گذشت ایام به ما ارث رسیده ­ای.

١ روز پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٢٣ بازدید

سلام معادل ساده ی انگلیسی برای جمله ی  "i am stuffed"  چی میشه ؟

١ روز پیش
٠ رأی

having eaten enough or too much به معنی  "خیلی خوردم دارم میترکم"،‌"سیر سیرم" هست I am filled I am bursting  هم میشه گفت

١ روز پیش