واژه انگلیسی امروز


posse
(در اصل) افرادی که در صورت احضار ملزم بودند به یاری کلانتر شهر بروند، گروه مسلح (که معمولا از سوی کلانتر احضار شده اند - posse comitatus هم می گویند)، گروه مسلح (و دارای مجوز قانونی)، نیروی اجتماعی، ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


بشارت
مترادف: خبرخوش، مژدگانی، مژده، نوید
متضاد: انذار
برابر پارسی: مژده، نوید
بیشتر بخوانید