واژه انگلیسی امروز


yeoman
(در اصل - دربار یا کاخ های اشرافی) خادم، خدمتکار، (در روستاها) کشاورز مالک زمین خود، دهگان (دهقان)، (انگلیس - کشاورز) خرده مالک، (نیروی دریایی امریکا) دفتردار ناو، افسر رسته ی اداری، yeomanly خرده ما ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


نقداً
مترادف: بلافاصله، فوراً، فی الحال، اکنون، الان، اینک، حالا، ب ...
متضاد: قرضی
برابر پارسی: پیشادست، پیشکی
بیشتر بخوانید