برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
دپیتن
[ گویش مازنی ] /dapitan/ پچیدن - درگیر شدن – به باد کتک گرفتن ۳دگرگون شدن هوا ۴کینه جویی کردن
هوا دپیتن
[ گویش مازنی ] /havaa dapiten/ به هم خوردن هوا – حالتی که موجب توفان و باران شود

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی