برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
جاجاک
[ گویش مازنی ] /jaa jaak/ کنار گذاشتن چیزی – بایگانی کردن - جا گذاشتن ۳چیزی را به رخ کشیدن ۴قایم کردن
جاجاک هدائن
[ گویش مازنی ] /jaa jaak hedaaen/ قایم کردن – پنهان کردن

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی