برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
دگاردانیین
[ گویش مازنی ] /degaardaaniyen/ گرداندن – چرخاندن - ترجمه کردن ۳باز کردن
زون دگاردانیین
[ گویش مازنی ] /zevon degaadaaniyen/ موضوع سخن را عوض کردن

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی