برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
دانش و فن نگهداری کتاب ها واداره کتابخانه
کتابداری
مطلب ابتدایی کتاب ها قبل از مطرح شدن موضوع اصلی آن
مقدمه
از کتاب های دافنه دو موریه
ماد
لقب الکسی ماکسیموویچ | نویسنده روسی کتاب های مادر | دانشکده های من | دشمنان و •••
ماکسیم گورکی
نویسنده زن معروف کانادایی با نام کوچک مارگارت وکتاب های «قصه کلفت» و «اوریکس و کریک»
اتوود
کتاب های سخن سنجی برگ های پراکنده اشعار به نام این شاعر فقید کشورمان است
لطف علی صورتگر
از پرفروش ترین کتاب های خارجی امسال نوشته «خالد حسینی»
هزار خورشید تابان
حمید خاشعی
صحف ، صحاف


نام نویسی   |   ورود