برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

کارتل

/kArtel/

مترادف کارتل: شرکت، شرکت فراملیتی، کمپانی، کنسرسیوم
کارتل
دعوت به جنگ

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود